GRAFİK TASARIM
Siz dünyanın en harika ve kusursuz tasarımını oluşturmuş olabilirsiniz. Önemli olan insanların hayallerini gerçekleştirmektir. Biz bu hayalleri gereçleştirirken aşağıdaki gibi çeşitli aşamalar kullanıyor ve her aşamada müşterilerimizi, alışılmışın dışında düşünmeleri için cesaretlendiriyoruz.
Tasarım
Tanımlama Süreci
İlk önce, tasarım problemi ve hedef kitle belirleniyor. Projenin başarılı olabilmesi için nelerin gerektiği veya engeller saptanıyor.
Fikir Bulma Süreci
Kullanıcı yönelimleri ve ihtiyaçlar belirleniyor, bunları karşılamak amacıyla, fikirler üretiliyor.
İlkörnek Oluşturma
Müşteriden önce kullanıcı grup ve ilgili kişilere sunulan fikirler çözümleniyor.
Seçme
Önerilen çözümler ve tasarım yönbilgisinde belirlenen amaçlar karşılaştırılıyor.
Uygulama
Tasarım geliştiriliyor ve son olarak müşteriye sunuluyor.
Öğrenme
Müşteriden ve hedef kitleden gelen geribildirimleri araştırıp çözümün, yönbilginin belirlediği hedeflere uygunluğu irdeleniyor.
1
2
3
4
5
6
7
8
9